top of page

Diwali - festival světel v Indii


Dnes se slaví Diwali - přezdívaný festival světel.

Nostalgická vzpomínka z loňska...

Indie je neuvěřitelná země a svým obyvatelům i návštěvníkům poskytuje prožití jednoho z nejpůsobivějších festivalových dní, čímž je pro mne svátek Diwali. Podstatou této hinduistické tradice je oslava světla. Každoročně se v tento den rozhoří milióny svíček, lampiónů, domy, chrámy a výlohy i stromy zdobí světélka (u nás známé jako „vánoční výzdoba”.-), všude třaskají petardy a ohňostroje oslňují černé nebe v pestrobarevné nádheře. Indové festivaly milují, takže z jednoho dne se stává pětidenní soustavné veselí. Atmosféra je tak výjimečná, že máte opravdu pocit, že „vánoce, vánoce přicházejí”. Ale tak tomu v Indii není, podle kalendáře je podzim a datum oslav vždy připadne na den roku od poloviny října do půlky listopadu, kdy je novoluní.

Letos bylo datum příznačné: 11. 11. 2015 až zázračné, takže prapůvodní podstata tohoto festivalového nadšení byla podtržena numerologickými velikány, samými jedničkami! Tyto číslice znamenají počátek, začátek něčeho nového, příležitost nastartovat svou energii pro úkony, které mají být vykonány a současně ukončit vše, co je zbytečné a životu i zdraví neprospěšné.


Není divu, že se tento den považuje za nejdůležitější den roku, protože se oslavuje vítězství světla nad tmou, vědomostí nad ignorancí, dobra nad zlem a naděje nad beznadějí. Tyto spirituální atributy se vznášejí na vlně pozitivní víry v dny dnešní i minulé, jenž překračují hranice loučení se starým rokem a rokem nadcházejícím. Poskytují reflexi, zhodnocení a na základě svobodné vůle si dotyčný zvolí, jak se nadcházející rok bude vyvíjet.

Je zajímavé sledovat, jak místní vstupují do Nového roku náležitě očištění, osvícení a naplnění nadějí. Dávky okolního světla náležitě prosvítí i jejich nitra.


Oslavám předchází „předvánoční úklid”, takže se v domech gruntuje, renovuje. Poklidí se silnice, dvorečky i zápraží, a pak je náležitě vyzdobí světelnou výzdobou, nejen domy ale i kanceláře a ulice se promění v pohádkově světelkující příbytky a všichni berou tradice a úkoly náležitě svědomitě a nic neponechají náhodě.


Večer Diwali je opravdu speciální, převlečou se do nových oblečků nebo si vezmou na sebe to nejlepší, co ve skříních mají, rozvítí světla a zapálí před domem i v domě svíčky, což je příznačné, pomocí nichž vyznačují cestu pro Boha, aby trefil přímo k nim. Následuje ceremonie na počest bohyně bohactví a prosperity Lakšmi, a pak už se navzájem hostí cukrovím a dalšími pochoutkami a předávají si dárky. V zápětí všichni do jednoho podléhají ohňostrojové euforii, i ti nejchudší celý rok šetří, aby měli na rachejtle a pak všechny úspory bezhlavě vystřílí do povětří.

Je to nádherné, ovšem jako všechny svátky a oslavy už i tady jsou poznamenány komercí. Utrácí se neskutečně, ale v dobré víře, že se ten nový rok skvěle vyvede.


Jsem toho plná, a proto vám posílám kousek světla, světelné záře a nadějné pochodně, která plane, aby každý náš den byl zázrakem a smysluplně prožitým osudovým momentem.

Nechť váš vnitřní oheň plápolá a je loučí pro dny temna a vy sami jste Světlonoši a Světluškami pro své blízké v pošmournu pochyb a lítostí jako Karafiátovi Broučci.

bottom of page