top of page

Vyzdobte si vánoce jak nejlépe umíte


Tento spanilý stříbrný smrk jsem zdobila v domečku mé skvělé kamarádky na vánoce v roce 2009, v té době jsem byla velmi rozpačitá, právě jsem dostala výpověď v práci a ekonomická krize zatínala drápky do všech oblastí podnikání i veřejné správy.

Vůbec jsem netušila, že právě tento situační milník otevře dveře nové dimenze osobité sféry mé životní éry. Jediné, co mě drželo při životě, byly víra a sny, že se přede mnou předestřou nepoznané horizonty, vyjeví neobjevené krajiny a zosobní netušená zákoutí vlastní podstaty, že jednoduše dokážu to, co jsem si usmyslila a vysnila. Vůbec jsem netušila, že výsledné efekty a prožitky budou milionkrát lepší a barvitější než ty nejtajnější sny a nejbujnější fantazie.


Byla to trnitá cesta plná strastí, neočekávaných událostí i osudových zkoušek, ale vytrvat a ustát všechny existenční uragány, emocionální tornáda i bolestivé úrazy stálo za to. Cesta je prostředníkem mezi startem a cílem. Cesta je pouť, na níž se jedinec vydává s předem stanoveným úmyslem, a ať už jsou záměrem jakékoliv touhy či potřeby, vždy se vyplatí. Investice do sebe a do svého nitra a opatrování sebe sama se cenní tím nejvyšším úrokem jaký si jen můžeme přát. Tenkrát jsem si nadělila ten nejsmysluplnější dárek, odvahu nebát se a vyrazit do světa a přestat se ohlížet na to, co si o mně ostatní pomyslí.


Co jsem udělala já? Je to prosté jako recept na vanilkové rohlíčky, stačí jen mít chuť a trpělivost vymodelovat si chutné a excelentní kousky, něžně posypané bílou vrstvou cukru.


Oprostila jsem se od pochybností, očekávání a lpění, namísto toho jsem se oddala zcela toku událostí a přijala sama sebe bez výhrad a druhé v bezbřehých hlubinách bezpodmínečné lásky a pochopení. Domněnky, předsudky i soudy už netíží mé myšlení. Plné vědomí a dokonalé soustředění směřuji k své podstatě lehkosti bytí.


Neobávám se neznáma, já ho s otevřenou náručí vítám. Stala se ze mne profesionální cestovatelka, s mimikry chameleona se zařadím do jakékoliv komunity, nezáleží na tom, na jakém kontinentu se zrovna nacházím. Autopilot mé autentické spontánní radosti mě posunuje stále vpřed a postupuji smysluplně a neomylně krůček za krůčkem k vlastní seberealizaci a spirituálnímu rozkvětu.


Dokázala jsem nemožné, odprostila se od bolestí minulosti, zbavila se tržných ran na srdci i pohmoždění tělesné schránky. Vlastním přičiněním a usilovným sebeléčením jsem zahojila všechny traumata i dramata, zocelila psychickou mentalitu, přežívání přeměnila ve vitalitu. Vystoupila jsem z temnoty nečinného životního stylu k aktivním smysluplným činům, altruistické počiny jsou to, co mě nabíjí. A co mě dennodenně posiluje, je vědomí, že Vesmír čaruje v můj prospěch a všech, kteří se činí a zaslouží si dobrodiní.


Vydobyla jsem si něco výjimečného, vyzdobit si 365 dní v roce vědomým žitím, prožíváním plnohodnotných dní v přítomnosti a radosti z maličkostí a pomoci druhým v nouzi. Každý můj den je svátkem a pouhé pomyšlení, že zrovna tento den bude ten nejkrásnější a nejsmysluplnější v mém životě, vyzdobí indicie na vysoké frekvenci vibrací.


Kariérní krize se přeměnila ve strmý výšlap k vlastnímu životnímu údělu a díky autentické síle a pozitivismu jsem zdolala nejen šestitisícové vrcholy s úsměvem na tváři, obkroužila světové oceány, překonala bezhybné období v ústraní či přežila děsivé zemětřesení v Nepálu v roce 2015, ale především jsem našla strategii novodobého vědomého bytí v přítomnosti, se všemi kouzly a překvapeními, které láskyplné žití nabízí.


Ať už se vám v životě přihodí cokoliv, spolkněte to, vyrovnejte se s nespravedlivým příkořím, bolesti nahraďte radostmi a pochyby nadějemi plnými víry. Žít spořádaně a svědomitě má vyšší princip, přidanou hodnotu, kterou darujeme okolnímu světu.


Zpívám si „Po roce vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé” a přeji vám ve sváteční, povznesené náladě, ať si je vyzdobíte jak nejlépe umíte, prosvítíte těmi nejzářivějšími pohledy, obdarováváte všechny kolem nejlaskavějšími doteky a hladí je nejen vaše blízkost, ale každé slovo, jež vypustíte z úst ve prospěch někoho jiného.


Krásnou zlatou adventní neděli přeji <3

bottom of page