top of page

Zemětřesení, které otřáslo našimi srdci


Dneska je to přesně rok, kdy Nepál zasáhlo neštěstí páchající zemětřesení.

Přihlížet na vlastní oči dramtům lidských životů a rodinných ztrát drásalo srdce,

ale vlna pomoci, která se vzedmula z celého světa, pokropila tuto himalájskou zemičku kapkami štědrosti.

Obdivně jsem sledovala přeživší zemětřesení, s jakou statečností živelné pohromě čelí, jejich schopnosti regenerace a přijetí, absolutní akceptace nenadálé situace. Se zatajeným dechem jsem přihlížela jejich pokorné víře a naději, že se vše v dobré obrátí.


Nepálci o zemětřesení nemluví, je sice jejich krutou minulostí, ale neničí si vzpomínkami přítomné bytí.

Nestěžují si, neprosí o pomoc či milost, ale se skromností sobě vlastní přijímají dobrosrdečné dary.

Jsou obdivuhodně stateční, vzorovými příklady pro nás všechny!


Překonávat osudové otřesy s grácií, tomu se říká pravé hrdinství a vzorové lidství...


bottom of page