top of page

Měsíční obloha je totožná s plochou mého McBooku


Měsíční obloha je totožná s mou plochou


Zatímco ťukám do klávesnice nový příběh, culí se na mě z nebe měsíc a kontroluje všechny překlepy i pravopisné chyby.

Tohle je opravdu neslýchané, stejný srpek měsíce je na mé ploše McBooku a svébytný Strážce noci se vítězoslavně odráží na noční obloze a je naprosto totožný, jako by to byli bratři!!!

Náhody neexistují, opětovné potvrzení, že Vesmír nám posílá znamení v podobě jednoduchých hříček přírody a pokud jsme dostatečně vědomí a všímaví, pak nám tyto vizuální poklady neuniknou.


Děkuji noci a Měsíčníkovi, že mi dodávají energii a potřebnou inspiraci.


PS. Ten žlutý flíček nad plochou je živý srpek měsíce:-) Z oblohy hypnotizuje moje psaní a odhání mě od spaní...


Měsíc na obloze

bottom of page