top of page

Spirituální obrody je třeba jako soli


Modlitební mlýnky jsou významné symboly

V záhlaví mého blogu je cestování i spirituální obroda a nyní jsem si uvědomila, jak málo jsem se tomuto tématu věnovala. Vynasnažím se vybalancovat „spirituální injekce“ se zážitky z cest a sdílení po-kroků na mé osobní Cestě.


V dnešním světě každý jen čeká, co mu někdo dá nebo mu spadne do klína. Posun v uvědomění, mentální vyspělosti i vnitřním procítění a napojení na své oduševnělé vnímaní je ovšem na každém z nás.

Můžeme sice lačně hltat všechny poučky, učení a knihy, ale pokud je nepřevedeme do denní reality, tak se máloco změní. Náš život bude plný vědomostí a rádoby spirituální dospělosti, ale k cíli osvícení či jen posunutí k blaženému stavu oproštění se od závislostí, lpění a očekávání vede ještě dlouhá cesta. Mnohdy trnitá, nesnadná a klikatá, ale v cíli je nirvána:-).

Jediná rada je disciplína.


To, co skutečně potřebujete vám nedá nikdo, ani samotný Dalajláma, je to systematická práce precizního soustředění, mentální hygieny a bdělé pozornosti v každém slovu, pohybu i myšlence vypuštěné z mozkového závitu.


A nic, co potřebujete, nenajdete v žádné „bibli“ jakéhokoliv náboženství ani v budhistické filozofii či moudrém rčení spirituálních lídrů současnosti.

Hledejte a pátrejte jen a pouze v sobě.

Co pro vás funguje, co je pro vás důležité a příznačné?

Vše najdete ve svém dechu, v studnici srdeční soustavy a čistém netoxickém

vědomí. Opičí mysl nemá smysl a chaos a stress jsou jen prototypy dnešního žití, které člověk lehce odstraní intuitivním vnímáním a empatickým procítěním přítomnosti a potřeb sebe sama v mozaice současného světa.


A záleží také neomylně na spirituálním a emočním kvocientu, jež jsou vrozené všem lidem stejně jako IQ.

Výhra v loterii je v přijetí reality tak, jak ve skutečnosti je, bez přikrašlování, iluzí, nadějí a mylných domněnek. Tehdy se člověk stává skutečně svobodný, volný a nezávislý. Neochvějná síla člověka je v sebeuvědomění a v jednotě činů, myšlení a pocitů. V celistvosti vlastní osobitosti.


Soustředíte-li se na sebe, své pocity a procítíte jednoduše vlastní bytí a smysluplné souznění se svým posláním, život se změní v požehnání a budete žít v synchronicitě vděčnosti a pokory i přijetí oduševnělé moudrosti karmické zákonitosti.


Rady jsou prosté, uklidnění mysli nejen v meditaci, ale jak život běží, spořádaně uctivý styl života a bezpodmínečnou laskavost a pochopení melodramat jiných. Tyto triviální úkony posunou člověka do dimenzí soucitného vnímání, jemnocitného vyjadřováni a ohleduplného konání.


Kéž jsou všechny bytosti šťastné a vyhýbají se utrpení, které si často způsobují samy:-))).


S láskou a oduševnělou moudrostí


Vaše Alexka ♥♥♥

bottom of page