top of page

#4 Pilíře žití


Dneska je další sobota a jestli jste důslední a namotivovaní, mám pro vás další osobnostní domácí úkol:-)

Kdo je nejdůležitější součástí vašeho žití?

Jaké osoby formovaly a formují vaše životní etapy?

Napište do seznamu osoby, jež tvoří pilíře vaší životní pouti. Jak o ně pečujete, jak projevujete vděčnost či přízeň k těmto láskyplným andělům a celoživotním pečovatelům, chápavým podporovatelům?

Prioroty vzájemné starostlivosti a laskavosti utváří skutečné hodnoty plnohodnotného žití a měly by být v popředí jakékoli aktivity.

Mějte pro druhé srdce na dlani a buďte k přítomnosti druhých vnímaví!

bottom of page