Baobab vás ze všech nemocí vyléčí


Výhled z terasy mého obydlí


Výhled z mé terasy, no řekněte sami, jak tady může být někdo nemocný[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f> <v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f> <v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f> <v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f> <v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f> <v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f> <v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f> </v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"></v:path> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"></o:lock> </v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1031" type="#_x0000_t75" alt="Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f20/1/16/1f61c.png" style='width:16pt;height:16pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file://localhost/Users/AlexAir/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image001.png" o:title="//www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f20/1/16/1f61c.png"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]😜[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_2" o:spid="_x0000_i1030" type="#_x0000_t75" alt="Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f91/1/16/1f625.png" style='width:16pt;height:16pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file://localhost/Users/AlexAir/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image003.png" o:title="//www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f91/1/16/1f625.png"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]😥 To modré v dálce je moře[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_4" o:spid="_x0000_i1028" type="#_x0000_t75" alt="Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fbc/1/16/1f30a.png" style='width:16pt;height:16pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file://localhost/Users/AlexAir/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image007.png" o:title="//www.facebook.com/images/emoji.php/v7/fbc/1/16/1f30a.png"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]🌊[if gte vml 1]><v:shape id="Picture_x0020_5" o:spid="_x0000_i1027" type="#_x0000_t75" alt="Description: https://www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f6d/1/16/2600.png" style='width:16pt;height:16pt;visibility:visible;mso-wrap-style:square'> <v:imagedata src="file://localhost/Users/AlexAir/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image009.png" o:title="//www.facebook.com/images/emoji.php/v7/f6d/1/16/2600.png"></v:imagedata> </v:shape><![endif][if !vml][endif]☀️