top of page

Anjuna - kolébka jógy - bývalá


Indičtí pouliční kejklíři

Až na výjimky populace východního bloku před půl stoletím nemohla cestovat, protože se ideje komunistického režimu neslučovaly s bohémsko-svobodným podnebím, proto se striktně kontrolovaly a regulovaly jakékoli pohyby. Vycestovat na západ, o tom se generaci mé maminky mohlo jenom zdát.


S Francouzskou Michelle vyrážíme společně směr Anjuna. Pro ní je to přitažlivý pojem už od doby, kdy byla mladá. Byla odkojena Beatles a pro ně tehdá Indie byla rajská zahrada, kde se jen meditovalo a drogovalo. Popisuje mi jak umělci z Paříže hromadně opouštěli velkoměsto a cíleně vyráželi směr Asie, aby našli úkryt k ukojení svých choutek a vydýchali všechny útlaky i psychické ústrky nevědomé společnosti.

Pro mnohé to byl snový únik z reality ponuré šedi, kde lidé tancují, opalují se a milují. Nenosí šaty ani masky přetvářky. Být hippie bylo privilegium doby a zde u moře se nasytili dosyta bezmezné svobody. Kolébka jógy byla oáza, v níž všechna smyslová vnímání uzrála ve zlaté plody a krajina vnitřní byla nakrmena extaktickými pocity, plameny duše plápolaly horoucně a mocně ve všeobjímající lásce. Mírumilovné žití v přítomnosti byl cíl, symbol PEACE byl jedním z nejoblíbenějších tetovacích motivů;-).


Pro západ byla Goa od pradávna nekonvenčně svobodomyslný prostor, kam starosti nesmí a kde je všechno nespoutanně dobrovolné a smysluplné. Zde neexistující okovy společnosti nesvazují a emocionálně i energeticky vše autenticky proudí všemi směry. V očích Michelle se leskne stesk a lítost, že tenkrát nebyla vhodná doba, aby si to sama dovolila. Práce, kariéra, rodina, dále předsudky a strachy, to byly negativní motory, jež jí držely zpátky. Bezradně listuje Lonely Planet a předčítá mi komentář, že tehdejší spirituální zóna je nahrazena obrovským tržištěm a několika denní technopárty. Jsme tady.


Indičtí stánkaři mluví plynně rusky, všude jsou nápisy v azbuce. Evidentně konzumerismus tady kvete. Ale všechno je tady vesele pestrobarevné, voní po skořici a šafránu a těch cetek! Přehršle. To je prosím věhlasně známý trh v Anjuně. Michell je skvělá, po necelých deseti minutách to vzdává, není to to, proč tady přijela, voláme taxikáři ať nás odsud odveze;-))).


Ádié 🙏🙏🙏


bottom of page