top of page

Cesta je cíl nebo sen:-)))


Cesta je cíl, meta snová


Pokaždé, když vyrážíme vstříc novému dobrodružství bychom si měli být vědomi schopnosti udržitelnosti své Cesty, potažmo Snu.

Jaké jsou naše prioritní záměry? Jaké možnosti se nabízejí na pokračování a jsou krátkozraké či mají být dlouhotrvajícími pochody?

Co se snažím říci, je aby sen nebyl jako mýdlová bublina, která se nadouvá, leskne a fosforeskuje duhovými barvami, a pak znenadání praskne. Musíme mít neustále na zřeteli, že jako dobrodružné povahy musíme ustát různá úskalí nebo i přerušení pouti, ale nesmíme ze svého zorného úhlu ztratit směr. Periferní vidění musíme udržet neustále ve střehu a cílovou pásku, k níž směřujeme, v dohledu. Soustavně musíme vyživovat své plány a přihnojovat naši duši smysluplnými kroky vedoucí střemhlav k dosažení cílů.

Naše mysl ať kolébá přednastavené vize, aby se pěkně vyvíjely, rostly a bujely do přirozené krásy. Aby soustavně plnily své účely a člověk díky nim našel osobní poslání a naplnění.


Nejeden odvážný se totiž ztratí, zacyklí nebo zabloudí, a pak bezděčně tápe ve své paměti a pokud se nedopátrá důvodu a svébytnému podtextu, pak mu nezbývá nic jiného, než se vrátit a po svých stopách dojít zpět na začátek, aby si vzpomněl, co vlastně chtěl.

Je skvělé plout s proudem událostí, ale člověk musí mít neustále na zřeteli svůj cíl a záměr, aby ho nečekaná přívalová vlna nesmetla do tratoliště váhání a nenechala napospas opětovnému strádání.


Vyrazte jedině, když neomylně víte Proč - Kam - Jak!!!


Ve chvíli, kdy máte jasně definované cíle, prostředky, záměry a jakými akcemi a proaktivním snažení výše uvedeného docílíte.


Úryvek z mé knihy SAMA NA CESTÁCH - MOJE CESTA z kapitoly „Jít za svým snem a neztratit směr”

bottom of page