top of page

DÍKY SAMETOVÉ REVOLUCI SI UVĚDOMUJI, CO BY, KDYBY


Každoročně se rozjímám nad kýženou svobodou, pro kterou jsme my “starší” zvonili klíčema na náměstí;-(). Měli jsme z pekla štěstí, že jsme si zažili krásná euforická období, kdy jsme bezmezně věřili, že pravda a láska zvítězí...

Ale letos je to jiné, korona nám ukázala, že světem vládne politika, manipulují strachy, vyhrožují očkováním, okleštili nás v restrikcích a nepochopitelných penězo taškařicích a ta drahocenná svoboda se vytratila do neznáma... Svobodný pohyb, svoboda slova, svobodná vůle, to jsou nyní pojmosloví, která se zdají být nedostižnými cíli. Ale každá situace má svůj rub i líc. Každopádně si teď budeme všeho více vážit...

Nevím, co víc vyjádřit;-(((.

S pokorou v srdci cítím vděčnost za všechny možnosti a vzpomínky, které zformovaly můj charakter, otevřely mi obzory a posunuly mílovými kroky k osobě, kterou chci být a sloužit potřebným.

Kéž všichni najdou směry a osobní naplnění i v této době plné omezení a beznadějí


S láskou,


Vaše Alexka #jsemstastnahlavaKomentarze


bottom of page