top of page

Autobiograficko-cestovatelský memoár, jak jsem před sedmi lety přišla o práci, oddala se „Tajemství” i osudu a neplánovaně se ocitla SAMA v jižní Americe a projela ji z „Konce světa” Ushuai (Ohňové země - Patagonie) až do Panamy, žila v lyžařském ráji i na Bali a jak Himaláje způsobily transformační proměnu sebe samé na základě trekování a přežití zemětřesení.

Po úrazu ramene, kdy prognózy lékařů byly nemilosrdné, jsem začala dobrovolničit a vykročila jsem na spirituální cestu, která znamenala obrodu nejen myšlení ale i vnímání a na vlastní kůži pocítila osobnostní prozření na úrovni nirvány.

Nyní můj příběh sdílím, aby každý pochopil, že i to nejhorší, co nás v životě potká, může být to nejlepší, osudově nejpřínosnější a mentálně nejvýživnější. A být autentický a spontánní je ten největší luxus, co si člověk může v životě dovolit. A pokud si dovolí snít a za svými sny vyrazit, pak ho čeká univerzální odměna v měřítku světa.

Kéž jsou mé řádky pro vás inspirací a motivací k vykročení a nalezení sebe sama a procitnutí ze stavu nevědomého tápání k ideálnímu stavu kreativity vlastního bytí, uchopení vlastního poslání a smysluplného prožívání.

Začtěte se a nechejte se unášet na vlnách své vášnivé, autentické duše!

Píši s vírou i nadějí, ať je nám všem dobře na Zemi ♥♥♥

Nakoukněte do eKnihy: https://youtu.be/c21TM7_S_Uc

Formát: PDF, počet stránek: 226, Vydání: 1. (2016) Cena: 199 Kč

nebo zasílejte objednávky na email: alexkropp@icloud.com

 

 

 

 

 

 

 

Moje prvotina představuje ambiciózní vzdělávací model Green School na Bali s popisem jeho unikátních předností, především konceptu green studies ve výuce i výchově dětí a jejich osvětě.

Díky tomu, že tato unikátní stavba nemá stěny, okna ani dveře, na vás dýchne jedinečná atmosféra ŠKOLY vybudované v epicentru deštného pralesa, v níž neustále proudí čistý vzduch a panuje osvěžující harmonie.

 

Tento „zelený manifest” povzbuzuje k vědomému počínání a k odpovědnému bytí s vděčností a milující laskavostí vůči všem a všemu, co nás životem provází a obklopuje. Povinná četba pro dospělé i děti inspiruje k štědrosti, ohleduplnosti a vybízí k pomoci druhým včetně ochrany životního prostředí. Záměrem je osvojení si sociální odpovědnosti, altruismu a vytváření komunit v globálním pojetí.

E-kniha plná atraktivních fotografií je úplně první knihou na světě představující mezinárodní školní unikát veřejnosti.

Obsahuje rovněž autentické zážitky z dobrovolnických aktivit na tomto pohádkově vyhlížejícím a exotickém místě, dále pak poznatky  o vědomé pomoci i ekonomice daru.

Formát: PDF, počet stránek: 124, Vydání: 1. (2014) Cena: 99 Kč

nebo zasílejte objednávky na email: alexkropp@icloud.com

Promo leták: 

bottom of page