top of page

Oscarová výzva Leonarda di Capria k ochraňování naší planety


Nejsem žádná hysterická fanynka Leonarda Di Capria a měla jsem za to, že své emoce už ovládám dokonale, ale když jsem viděla záznam z předávání Oscarů prostý fakt, že každý v sále povstal zatímco tleskal, aby tak vytvořil dokonalý zvukový doprovod ke krokům pana Herce na pódium pro zlatou sošku filmových laureátů, slzavému dojetí jsem se neubránila.


Jeho filmové role mluví za vše a tento sladký Rómeo si svou děkovnou řeč už nacvičoval šestkrát až letos mohl konečně vyslovit svá děkovná vyznání všem, jež se přičinili na jeho slávě i profesionální kariéře, umožnili průchod jeho talentu a nám divákům příležitost si užívat líbezné pohledy na jeho neokoukatelnou tvář.


Nicméně jeho řeč měla i druhou část, tu zásadní, v níž se vyjádřil k akutnímu problému současnosti = globálnímu oteplování, lépe řečeno globálním změnám klimatu. Nemluvil od věci, vždyť aby mohli natočit oceněný snímek Zmrtvýchvstání, museli se štábem přesunout na druhou stranu zeměkoule, protože potřebovali jako kulisu sněhovou pokrývku.


Ano, rok 2015 byl dle statistik nejteplejším rokem v historii naší planety, což podtrhuje skutečnost, že tyto negativní změny podnebí jsou urgentní hrozbou pro celou společnost. A proto by si každý z nás měl uvědomit, jak velkou poměrnou částí se podílí na těchto nezadržitelných změnách přírody.

Otázek si denodenně můžeme pokládat nespočet: “Jak se chováme k přírodě? Jaká je naše konzumní spotřeba, je úměrná našim skutečným potřebám? A jak náš život ovládají korporace a politické šiky? Je nám příjemně v prostředí, v němž žijeme nebo se dusíme a jsme neustále nemocní a vyčerpaní? Kolik odpadků vynášíme denně do popelnice a třídíme? Kolik najezdíme kilometrů v autě nebo dáváme přednost raději hromadné dopravě? Atd. …”


Je to borec, že ekologické téma vypustil z pusy při této okázalé slavnosti a snad ovace a jeho popularita zabezpečí, aby se konečně dala zelená lídrům, kteří jednají v zájmu všech, s korekcí lidskosti postavené na bazální slušnosti a v jejich zorném úhlu pohledu je životní prostředí v popředí a dění naší planety prioritní, nikoliv vlastní obohacování!


Nic není samozřejmost a neměli bychom ignorovat, jaké neutěšené proměny přírody ve 21. století nastávají. Nesmíme je brát na lehkou váhu, nejsme jen slepí přihlížející, ale i spolupachatelé, tak si to uvědomme!!!


Já se také angažuji v tomto směru, vždyť jsem o tomto palčivém tématu napsala dokonce knihu!

Originální koncept vzdělávání dětí v globálním formátu poskytuje “Nejzelenější škola ny Zemi” na Bali, jenž vytváří unikátní prostředí a mezinárodní podhoubí pro výchovu mladých lídrů a prioritou zdejších školních osnov je ekologie i osobní odpovědnost k naší planetě. Vědomí dětí je od malička formováno k uctivosti a ochraně přírody, díky čemuž si přirozeně osvojí zvyky, jež naše prostředí bezprostředně opečovávají. (Informace o mé fotografické e-knize zde).


Když uvidíte Lea znovu na obrazovce, tak si tuto ekologickou výstrahu vždy připomeňte:-).

Mějte se krásně a buďte zelení a ohleduplní!!!

bottom of page