Alchemistka Alexka


Tarifa a v dálce pevnina Afriky

Jsem TADY a TEĎ, na nejjižnějším cípu evropského kontinentu, kde Atlantický oceán chlácholivě hladí svého mladšího bratříčka Středozemní moře svými vlnami s vlídností jemu vlastní. V šumu větru ho objímá donekonečna a láskyplně se mísí společně v pokrevní sloučeninu nerozlučného slanného celku.

V dálce se blýští pevnina Afriky a je jako kdyby si kamenem dohodil a já se nořím do svých vzpomínek a inspirací, které jsem pochytila z knížky Alchymista.


Tarifa, prostinké městečko na konečníku Evropy je útulným a pohostinným zázemím pro zbloudilé cestovatele z celého světa. Neposlušný vítr rozpustile kazí dámám účesy a občas donese do Evropy i pouštní písek ze Sahary.

Toto místo je neodmyslitelně spjato s kroky Santiaga, pastýře z Andalusie, kterého romanopisec Paulo Coelho vyslal právě odsud vstříc osobnímu příběhu do víru afrického kontinentu, kde hledal poklad, nalezl tam „pouze” lásku svého srdce, moudrost ukrytou ve své duši a schopnost rozprávět s duší světa, jež je neomylná a naslouchá přáním poutníků a plní je napočkání v pořadnících, jak si o ně zažádají. Podporuje vehementně nově příchozí razící si cestu odvážně k svému naplnění.


A jak už to v „pohádkových odyseách” chodí, musel se vrátit zpět na místo, z něhož vyšel, aby svůj poklad našel. Ovšem právě odžité zkazky a poučení jsou cestovatelskými devizami, proměňující se ve zlaťáky života zpeněžené v odžitých osobních pokrocích na základě ujitých kilomentrů.


Nic není náhoda, a tak i já stojím na stejném místě, kde hlavní hrdina vykročil v odezvě na niternou potřebu hledání odpovědí co se ukrývá za mořem, pouští i řekami či závojem ženy. Hlavní hrdina si krok po kroku vychutnal soužení i tápání, výhry i prohry, dosáhl duchovní vyspělosti a rozluštil beze slov hádanky skryté ve znameních.


Tento kultovní příběh je jakási příruční bible pro váhavé, otevírající senzory čtenáře a slouží jako očišťující prachovka na zaprášené smysly těm, které lákají dálavy a volání srdce neutiší ani jistiny bankovních kont či bezpečí domácího zázemí a chápavá partneři.


A všichni do jednoho, stejně odvážní jako Santiago i já, individuálně a nezávisle na sobě na konci své cesty najdeme Poklad. Motivaci, která nás dohnala střemhlav k vlastnímu osudu a odměnu za všechny útrapy a strasti, jež jsme s vypětím posledních sil překonali, padali vyčerpáním a rozčarováním, ale